Jak podręczniki wykorzystywać do nauki do matury z fizyki?

Nowa odsłona sprawdzonej metody nauki do matury jest ważna. Istotne są jednak podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Przed 2017 rokiem, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło wdrożyć kompleksową reformę edukacji, z pierwszej klasy liceum wycofano przedmioty ścisłe, takie jak fizyka, biologia, chemia czy geografia. Po niezliczonych badaniach eksperci ministerstwa doszli do wniosku, że czas potrzebny na opanowanie podstawowej wiedzy z różnych przedmiotów jest zbyt krótki, aby ktokolwiek mógł uzasadnić nazywanie siebie generalistą. Obecnie podstawy fizyki są nauczane w drugiej klasie liceum i w technikum. Dlatego konieczne było stworzenie nowych podręczników do tego przedmiotu, uwzględniających nową sytuację na polskiej mapie edukacyjnej, co także utrudnia maturę z fizyki.

Jak ważny jest dobry podręcznik do matury z fizyki?

Podręczniki w szkole to podstawa, także jeżeli chodzi o maturę. Trzeba jednak do nauki do matury wykorzystać odpowiednie pomoce dydaktyczne. Podręcznik do fizyki jest w pewnym sensie zbiorem treści zawartych wcześniej w materiałach dydaktycznych. Tematy są jednak ułożone w sposób bardziej logiczny i nauczyciel może poświęcić więcej czasu na ich omówienie, co jest bardzo przydatne dla uczniów.

Treści właściwe do matury


Wszelkie podręczniki dla liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej przeznaczony jest dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy nie planują zdawać rozszerzonej wersji egzaminu maturalnego z fizyki. Fakt, że wydanie to nie jest przeznaczone na lekcje fizyki, nie oznacza, że podręczniki poruszają tylko proste czy wręcz banalne tematy. Wręcz przeciwnie, autorzy skupili się na zapoznaniu uczniów z najważniejszymi zjawiskami otaczającego ich świata w sposób, który pozwoli im lepiej zrozumieć zachodzące wokół nich procesy. Podręczniki wyjaśniają i zapoznają uczniów z konkretnymi problemami poprzez liczne odwołania do przykładów z życia codziennego. Całość publikacji podzielona jest na części. Wszystkie rozdziały składają się z szeregu mniejszych tematów, które szczegółowo opisują poszczególne zjawiska, których znajomości wymaga matura fizyka (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-fizyka-2021). Maturzysta dowiaduje się, jak zmienia się energia w ruchu drgającym. Rozdziały wyjaśniają zjawisko rozszerzalności cieplnej. W części podręcznika poświęconej elektrostatyce uczeń powinien poznać zasadę zachowania ładunku. Te wszystkie zagadnienia są bardzo ważne i pojawiają się na maturze z fizyki.